Werkwijze en tarieven

Als je een gezondheidsklacht hebt, vecht tegen je gewicht of kampt met een (chronische) ziekte dan help ik je graag op weg naar een goede gezondheid. De werkwijze die ik in mijn praktijk volg is, vergelijkbaar met het op reis gaan. Op reis naar een bestemming die we samen bepalen. Om kennis met jou (en jij met mij) te maken, plan je een kennismakingsgesprek. Samen verkennen we jouw hulpvraag en leg ik je kort uit hoe ik werk en wat ik belangrijk vind aan onze samenwerking. Als we besluiten om samen op reis te gaan naar een gezonder lichaam of nieuwe leefstijl dan plannen we een 1e consult. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om direct een 1e consult in te plannen. De afspraak wordt altijd per e-mail bevestigd. Bij deze e-mail zit een vragenlijst. Deze vul je in vóór het eerste consult plaats vind. Hiermee heb ik alvast informatie over jouw gezondheid. Samen bepalen we aan de hand van je hulpvraag, anamnese in het 1e consult de bestemming van onze reis. Aan het einde van het 1e consult krijg je een voedings-,suppletie- en leefstijladvies. Ik maak de factuur vervolgens op en die betaal je per bank. Na het consult werk ik de adviezen voor je uit in een behandelplan. Jij gaat vervolgens aan de slag met de adviezen. Het is erg belangrijk dat je de adviezen zorgvuldig opvolgt. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat we na onze reis ook op de bestemming aankomen. In het vervolgconsult(en) kijken we wat de adviezen voor jou hebben gedaan en vervolgen we de therapie. We blijven onze reis net zo lang vervolgen als dat we beide prettig en nuttig vinden. Ik streef er naar om binnen 5 consulten klaar te zijn. Voor ACT-coaching zijn meestal meer consulten gebruikelijk (7).

Afspraken

Wil je graag een afspraak met mij maken? Stuur me dan een e-mail. Uiteraard mag je ook bellen, maar ik ben vaak bezig met een behandeling en dan kan ik de telefoon niet beantwoorden. Er zijn 4 soorten afspraken die je kunt inplannen:

  • Kennismakingsgesprek (15 minuten, gratis);
  • Lang consult (45 minuten);
  • Kort consult (25 minuten);
  • Meten-is-weten consult (10 minuten).

Anamnese formulier

Een belangrijk onderdeel van het eerste consult is de zogenaamde “anamnese”. Een anamnese is een vraaggesprek waarmee ik een beeld vorm van jou klachten, gezondheidstoestand, familiaire achtergronden en leefstijl gewoonten. De anamnese bestaat in mijn praktijk uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel is een vragenlijst die je invult vóór het eerste consult. Je ontvangt van mij een e-mail met een link naar de vragenlijst. Ik heb dan nog voldoende tijd om me in jou klachten te verdiepen en kunnen we samen meer bereiken in het 1e consult. Het tweede onderdeel betreft een vraaggesprek tijdens het 1e consult.

Tarieven en vergoedingen

Ik vind het belangrijk dat kwalitatief goede complementaire zorg en advies over leefstijl voor iedereen bereikbaar is (en blijft). Om die reden ben ik aangesloten bij een beroepsvereniging. Hieronder lees je meer over de beroepsvereniging en alle belangrijke nummers die daarbij horen. De zorg die ik verleen wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Ga eventueel vóór het 1e consult na of je zorgverzekering een vergoeding geeft voor de door mij geleverde zorg. Kijk hierbij vooral naar de uitgebreide polisvoorwaarden. Hierin staat precies benoemd welke complementaire zorg wordt vergoed. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van het consult uit de aanvullende verzekering.

Tarieven consulten

KennismakingsgesprekKennismakingsgesprek 15 minutengratis
Lang consult* Lang consult ca. 45 minuten EUR 70
Kort consultKort consult ca. 25 minutenEUR 45
Meten-is-weten consult**Meten-is-weten consult** ca. 10 minutenEUR 15
Flow-consultatieFlow-consultatie 1x 1e consult en 4 vervolgconsultenEUR 205
Flow-leefstijl*** Flow-leefstijl*** 2x lang consult, 4 vervolgconsulten EUR 235

* Indien je hoofdzakelijk bij mij komt voor ACT-therapie dan zal er geen verslag worden gemaakt. Vaak geef ik oefeningen mee die je thuis maakt en die we het volgende consult bespreken.
** Tijdens het Meten-is-weten consult meet ik je bloeddruk, buikomtrek, gewicht, spiermassa, vetpercentage, buikvet, en lichaamswaterpercentage met de apparatuur die ik beschikbaar heb in mijn praktijk.
*** Flow-leefstijl is een programma dat is bedoeld voor mensen met overgewicht (obesitas) en/of diabetes. In 3-4 maanden tijd help ik je inzicht te krijgen in je leefstijl en leer ik je hoe je die stapsgewijs kan aanpassen. Ik werk vanuit een gepersonaliseerd programma, zodat je niet alleen op een gezond gewicht komt, maar ook lekker in je vel blijft zitten. Je ontvangt aparte facturen voor de consulten. Deze kun je indienen bij de zorgverzekeraar voor een vergoeding uit je aanvullende verzekering.

Beroepsvereniging & belangrijke nummers

Ik ben lid van de beroepsvereniging BATC. Deze beroepsvereniging zorgt voor een waarborging van de kwaliteit van de zorg die ik bied. Regelmatig volg ik bij- en nascholingen om mijn kennis op peil te houden. Tevens heeft de beroepsvereniging een klacht- en tuchtcommissie. Ik streef altijd naar een goed advies, maar mocht u een keer ontevreden zijn dan vraag ik u om eerst bij mij uw klacht in te dienen. Mochten we er echter samen niet uitkomen dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. www.batc.nl geeft meer informatie over mijn beroepsvereniging.

Aansluitnummer BATC: BR-03081

Klacht- en tuchtrechtnummer: KB 2001.2672

AGB-code Flowsome: 90068901

AGB-code L.D.A. Seijkens: 90109959